กิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

รับสมัครงาน

ดูทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

 หน่วยงานที่น่าสนใจ
ระบบ MIS ระบบรายงาน/ระบบงาน บริการภาครัฐ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งศรีอุดม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเยีย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้ก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-242781
แฟกซ์ 045-244830
ssoubon@gmail.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด