หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า

กิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีมอบหมายให้ เจ้าหน้า
07 ก.พ. 2564
54
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีมอบหมายให้ เจ้าหน้า
07 ก.พ. 2564
41
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให
07 ก.พ. 2564
49
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณศุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
06 ก.พ. 2564
28
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์. สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบให้ น.ส.วรรณวิสา คลังเจริญ นส.วัลภา ไชยโกฎิ นางเกษร ประชุมแดง นางกัลยา ฤาชา ออกดำเนิน
05 ก.พ. 2564
24
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายทนงศักดิ์. หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบให้ นางวรรณวิสา คลังเจริญ น.ส.วัลภา ไชยโกฎิ ออกดำเนินการ ร่วมตรวจคัดกรองตามมาตรการ ป้องก
05 ก.พ. 2564
28
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายทนงศักดิ์. หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์. สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบให้ นางอุบลรัตน์ พรมเมืองเก่า น.ส.ปิยนุช ทะวา นางรัชณีญา ธนสารกุล นางกัลยา ฤาชา ออ
04 ก.พ. 2564
35
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายทนงศักดิ์. หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบให้ นางอุบลรัตน์ พรมเมืองเก่า น.ส.ปิยะนุช ทะวา ออกดำเนินการ ร่วมตรวจคัดกรองตามมาตรการ ป
04 ก.พ. 2564
34
4 กพ.64 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี แสดงความยินดีและมอบใบประกาศเกียรติคุณ อสม.ดีเด่นระดับ โซน 2 ท่าน 1. นางทัศนีย์ นรารักษ์ สาขาภ
04 ก.พ. 2564
35
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบให้ นายปารมี สุกใส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายณัฐวุฒิ จันทะศิลา ผ
03 ก.พ. 2564
35
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบให้ นายอังกูร แก่นกุล นายชนชล นาคแนวดี ออกดำเนินการ ออกตรวจคัดกรอง COVID-19 แก่เจ้าหน
02 ก.พ. 2564
34
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายทนงศักดิ์. หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์. สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบให้ นางกันย์วิตรา หิรัญเชวงศักดิ์ น.ส.กนกวรรณ สุขอุทัย ออกดำเนินการ ร่วมตรวจคัดกรองตา
02 ก.พ. 2564
35
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายทนงศักดิ์. หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์. สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบให้ นางกันย์วิตรา หิรัญเชวงศักดิ์ น.ส.กนกวรรณ สุขอุทัย นางชมัยพร แจ่มพันธ์ุ นางกัลยา
02 ก.พ. 2564
35
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายทนงศักดิ์. หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์. สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบให้ นางกนกวรรณ. ส่งสุขเลิศสันติ นายพัลลถ ไกยะวินิจ นางเกษร ประชุมแดง ออกดำเนินการตรวจแ
01 ก.พ. 2564
35
วันที่ 1​ กุมภาพันธ์​ 2564 เวลา 09.30-12.00 น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอนุวัช คำล้าน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อ
01 ก.พ. 2564
32
วันที่ 31 มกราคม 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบให้ นางภิญญา โทมุลตรี นางพจนีย์ ขัดโพธิ์ นางสาวธัญภัสร์ เกียรติเศรษฐการ ออกดำเนินการ ออก
31 ม.ค. 2564
32
วันที่ 30 มกราคม 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบให้ นายอังกูร แก่นกุล นายชนชล นาคแนวดี นางรัชนีญา ธนสารกุล ออกดำเนินการ ออกตรวจแนะนำ การ
30 ม.ค. 2564
31
วันที่ 29 มกราคม 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบให้ นายปารมี สุกใส นางอุดร พันธ์ศิริ นายสุทธิศักดิ์ ศิลาโชติ ออกดำเนินการ ออกตรวจแนะนำ
29 ม.ค. 2564
34
วันที่ 28 มกราคม 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ออกดำเนินการ ออกตรวจแนะนำ การจัดจำหน่ายขนมปัง Little C ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพล
28 ม.ค. 2564
30
วันพุธที่ 27มกราคม 2564 เวลา09.00-12.00น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีและ นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีมอบหมายให้ฝ่ายควบคุมโรคติ
27 ม.ค. 2564
32
วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.00น. นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี, นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และเจ้าหนัา
22 ม.ค. 2564
37
วันที่ 17 มกราคม 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และนายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและนางสาววัลภา ไชยโกฎิ นักวิชาการเ
17 ม.ค. 2564
37
วันที่ 16 มกราคม 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี, นายสุทัศน์ สีทน ผช.สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกัมปนาท ศรีพูล นวก.สธ.ปฎิบัติการ นายสุทธิศักดิ์ ศิลาโชติ ผช.จนท รับเวรต่อ(เวรบ่าย) ปฏิ
16 ม.ค. 2564
45
วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 20.30 สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลฯ ปลัดป้องกันฯอำเภอเมืองอุบลฯ สมาขิก อส.ร่วมกับ กอ.รมน. เทศบาลนครอุบลฯ เจ้าหน้าที่ สห.เจ้าหน้าที่ตำรวจ ออกตรวจ แนะนำ ร้านอาหารที่อาจเข้าข่ายเปิดฝ่าฝืนคำสั่ง การควบคุมป
12 ม.ค. 2564
33
วันที่ 11 มกราคม​ 2564​ เวลา 09.30-15.00 น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอนุวัช คำล้าน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อ
11 ม.ค. 2564
33
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564เวลา 19:00น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผช.สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ 1.นายปารมี สุกใส 2.นายอนุพันธ์. ศิริชัยวัฒนกุล 3.นายชนชล. นาคแนวดี จนท.ปร
08 ม.ค. 2564
33
วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 22.00น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วย นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยส
07 ม.ค. 2564
37
วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้นายสุขสันต์ ณ อุบล ปลัดอาวุโส ,นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสา
03 ม.ค. 2564
36
วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และนางพจนีย์ ขัดโพธ
02 ม.ค. 2564
35
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผช.สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ทีมจัดระเบียบสังคม ประกอบด้วย นายอังกูร แก่นกุล นายกัมปนาท ศรีพูล นายนัฐ
23 ธ.ค. 2563
34
23 ธ.ค. 63 มี.ค. 18.00 มี.ค. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด สสอ.เมืองออกปฏิบัติหน้าที่คัดกรองงานะคัดกรอง covid-19 รามสุปัฏนาราม
23 ธ.ค. 2563
32
วันศุกร์ที่ ๑๘ ธ.ค. 63 เวลา ๑๖.๓๐ น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ออกปฏิบัติหน้าที่คัดกรองโควิด-19
18 ธ.ค. 2563
35
30 พย.63 เวลา 08.00 น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สสอ.เมือง ร่วมปฏิบัติงานศูนย์พักสังเกตอาการโควิด ศูนย์วิทยาเขตบ้านยางน้อย อ.เขื่องใน อุบลฯ
30 พ.ย. 2563
33
29 พย.63 เวลา 08.00 น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สสอ.เมือง ร่วมปฏิบัติงานศูนย์พักสังเกตอาการโควิด ศูนย์วิทยาเขตบ้านยางน้อย อ.เขื่องใน อุบลฯ
29 พ.ย. 2563
36
วัน อังคาร 10พ.ย 2563เวลา 05.00-08.00 น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ ๑.นายกัมปนาท ศรีพูล ๒.นส.วรรณวิสา คลังเจริญ ๓.นายเทพา รักษาศรี ๔.น.ส.เบญจพรรณ พลสวัสดิ์ ๕.น.ส.อุบลวรรณ บรรลัง ๖.น.ส.ฉัตรน
10 พ.ย. 2563
36
31 ตค.63 เวลา 07.00-12.00 น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานคัดกรอง โควิด -19 ณ วัดไชยมงคล งานจุลกฐิน ตำบลในเมือง อำเภอเ
31 ต.ค. 2563
34
30 ตค.63 เวลา 07.00-12.00 น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานคัดกรอง โควิด -19 ณ วัดไชยมงคล งานจุลกฐิน ตำบลในเมือง อำเภอเ
30 ต.ค. 2563
34
18 ตค.63 เวลา 08.00 น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ออกคัดกรอง COVID-19 งานจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ หอประชุมโรง
18 ต.ค. 2563
31
15 ตุลาคม 2563 16.30 น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานจุดตรวจวัดอุณภูมิ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
15 ต.ค. 2563
36
วันที่ 11ตุลาคม 2563 เวลา 06.45-10.00น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ บุคลากรในสังกัด สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงาน คัดกรองโรคCOVID-19ให้กับผู้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดั
11 ต.ค. 2563
140
วันที่ ๓๐ กย.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ ๑.นางกันย์วิตรา หิรัญเชวงศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๒.นางพจนีย์ ขัดโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ๓.นางรัชณีญา
30 ก.ย. 2563
135
วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 06.30-10.00 น. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมร่างกายและคัดกรองโรคCOVI
28 ก.ย. 2563
138
วันที่27กย.63เวลา 08.00-16.00น นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ 1.นส.วรรณวิสา คลังเจริญ 2.นส.เบญจพรรณ พลสวัสดิ์ ออกหน่วยปฐมพยาบาล ประจำจุดสอบวัดความรู้ กพ .ประจำปี2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราช
27 ก.ย. 2563
88
วันที่26 กย.63เวลา 08.00น นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมือง ออกคัดกรองโควิด -19 ที่งานประชุมรับนโยบายและมุทิตาจิตพนักงานที่เกษียณอายุของ ธนาคารธกส. ณ ห้องประชุมทับ
26 ก.ย. 2563
86
วันที่24 กย.63เวลา 13.00น นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ ฝ่ายควบคุมโรคและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมือง ออกกำกับ ติดตาม และแนะนำการดำเนินการแก่ผู้จัดงานมหกรรมสินค้า ออร์แกนิค ให้เป็นไปตามคำส
24 ก.ย. 2563
81
วันที่ 26สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00เป็นต้นไป นาย ทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1.นายพัลลภ ไกยะวินิจ 2.น.ส.วรรณวิสา คลังเจริญ 3.น.ส.ป
26 ส.ค. 2563
111
นที่ 24สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-20.00 น. นาย ทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1.นางสุภาภรณ์ บุญมาศ 2.นางเกษร ประชุมแดง 3.น.ส.ปิยะนุช ทะวา 4
24 ส.ค. 2563
95
วันที่ ..3. กรกฏาคม 2563 นาย ทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางประภาดา ประดับสุข 2. น.ส.เบญพรรณ พลสวัสดิ์ 3.นางสุภาภรณ์ เพี๊ยะวงศ์ 4
03 ก.ค. 2563
168
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นาย ปารมี สุกใส 2. น
30 มิ.ย. 2563
125
#อำเภอเมืองอุบลราชธานีไม่ทอดทิ้งประชาชน วันจันทร์​ที่ 29 มิถุนายน 2563 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธาน พชอ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1. นางสาวเบญจพรรณ พลสว
29 มิ.ย. 2563
153
1 2 3 4 5