วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1.นางกันย์วิตรา หิรัญเชวงศักดิ์ 2.นายพัลลภ ไกรวินิจ 3.นางสาวกนกวรรณ สุขอุทัย 4.นางสาวธัญญภัสร์ เกิยรติเศรษฐการ ออกปฏิบัติงาน "งานพระราชทานผ้าไตร น้ำทรง และพุ่มดอกบัว" พระครูสารกิจโกศล(สุดใจ นิสโสโก)เจ้าคณอำเภอเมืองอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ณ วัดมหาวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี