วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีมอบหมายให้ เจ้าหน้า
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคCOVID-19 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ชุดที่ 2 ประกอบด้วย 1.นางสาวกนกวรรณ ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 2.นางสาวสุนิสา ทองศรี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สสอ.เมืองอุบลราชธานีร่วมกับนางเกษร ประชุมแดง ผอ.รพ.สต.ทัพไทย ออกปฏิบัติการเฝ้าระวังติดตามมาตรการ D-M-H-T-T (Distancing /MaskWearing /Hand Washing /Testing/ Thaichana) ณ ห้างสรรพสินค้าเซลทรัลพล่าซ่า (กรณีการจัดคิวจำหน่ายขนมปัง little C) ซึ่งมีมาตรการดังนี้ 1. เริ่มแจกบัตรคิววันถัดไปเวลา 11.00 น. - 12.00 น. วันละ 500 คน โดยเข้าแถวๆละ 40 คน เรียงยาว เว้นระยะห่าง และปล่อยเดินไปรับบัตรคิวรอบละ 100 คน โดยให้เดินไปครั้งละ 10 คน จนกว่าจะครบ 100 คนในแต่ละรอบ จนครบ 500 คน 2. ตรวจสอบการจัดมาตรการคนเข้าไปซื้อสินค้าในแต่ละรอบ ตามรหัสของลำดับโดยจัดให้เข้าไปรอบละ 30 คน โดยให้ยืนตามเส้นที่ขีดไว้จนกว่าจะครบ 500 คน พร้อมทั้งเปิดรอบให้ผู้มาซื้อสินค้าทั่วไปสามารถแลกคิวมาซื้อได้จนกว่าสินค้าจะหมด 3. แนะนำให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคนก่อนเข้าซื้อสินค้าและเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด