วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีมอบหมายให้ เจ้าหน้า
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคCOVID-19 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ชุดที่ 2 ประกอบด้วย 1.นางสาวกนกวรรณ ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 2.นางสาวสุนิสา ทองศรี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สสอ.เมืองอุบลราชธานีออกปฏิบัติการเฝ้าระวังติดตามมาตรการ D-M-H-T-T (Distancing /MaskWearing /Hand Washing /Testing/ Thaichana) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร พบว่าประชาชนมารับบริการค่อนข้างบางตาแนะนำให้เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆขณะมารับบริการจุดต่างๆ มีการลงทะเบียนจากผู้เดินทางจากต่างจังหวัดมาอุบลราชธานี และพนักงานของขนส่งผ่านการตรวจคัดกรองและลงทะเบียนประวัติทุกคน แจ้งประกาศอุบลราชธานีพื้นที่จังหวัดที่ต้องกักตัวจำนวน 5 จังหวัดล่าสุดประกอบด้วย จังหวัดสมทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพฯ(เขตบางขุนเทียน ภาษีเจริญ บางพลัด บางรัก และธนบุรี) โดยผู้เดินทางจากกรุงเทพฯเขตอื่นหรือมีประวัติเดินทางไปสถานที่เสี่ยงและมีไข้เกิน 37.5 องศา ให้กักตัว มีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 5-15 กพ.64 กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองรับทราบและดำเนินการแจ้งผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป