รับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงห่องแห่ กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น - 16.30 น. ในวันราชการ ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี

19 พฤษภาคม 2562 00:00 น. Update By เบญจพรรณ พลสวัสดิ์